代孕|代孕网|代孕|北京代孕|深圳代孕|代孕

Vedbæk Bådelaugs ordinære generalforsamling 2018…

…afholdes tirsdag d.10. april, kl 19.30 på Vedbæk skole – reserver datoen ! Efter generalforsamlingen vil vi kunne høre en spædende beretning af Ingeborg Gayle Nielsen : Med vikingeskibet Skjoldungen i Sydvestgrønland I sommeren 2016 sejlede vikingeskibet Skjoldungen små 500 sm eller 900 km i Nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst. Formålet med turen var at sejle [...]

Dagsorden og indkaldelse til generalforsamling d. 19/4-2017

Dagsorden til næste generalforsamling d. 19/4-2017 kan downloades/ses her: Generalforsamlingen er den 19. april 2017 kl. 19.30 på Vedbæk Skole. Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.30 vil næstformand Claes Rechnitzer berette om sin sejlads fra Tahiti til Australien ombord på verdens ældste sejlende fuldrigger “Sørlandet” m.v.

Den nye havn er kommet godt i havn

Jens Ive, der foruden at være borgmester også er formand for bestyrelsen i Vedbæk Havn (Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn) vil på bådelaugets generalforsamling fortælle om projektet med at udvide og fremtidssikre Vedbæk Havn. Blandt andet vil Jens Ive komme ind på færdiggjorte projekter, igangværende byggeprojekter og økonomi. Jens Ive vil også tegne et billede [...]

Foredrag med chefen for Esbern Snarre til næste generalforsamling

Spændende foredrag om ”Søværnet af idag” Efter generalforsamnlingen er det lykkedes at få chefen for Esbern Snarre til at holde holde lysbilledforedrag om Den Danske Flådes nutidige opgaver, om Søværnets moderene fregatter,Tordenskjold og Huitfeldt, støtte- og kommandoskibene Absalon og Esbern Snarre, inspektionsskibe, farvandsovervågning samt om piratjagt ved Afrikas Horn og eskort af kemiske våben fra Syrien. Bådelauget ser [...]

武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕| 北京代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 | 武汉代孕|捐卵|上海代孕|武汉代孕|代孕|深圳代孕|武汉代孕|北京代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕