Dagsorden og indkaldelse til generalforsamling d. 19/4-2017

Dagsorden til næste generalforsamling d. 19/4-2017 kan downloades/ses her:

Se dagsorden

Generalforsamlingen er den 19. april 2017 kl. 19.30 på Vedbæk Skole.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.30 vil næstformand Claes Rechnitzer berette om sin sejlads fra Tahiti til Australien ombord på verdens ældste sejlende fuldrigger “Sørlandet” m.v.